Samnanger KrF

Lokallagsstyret

Gunn Totland Moss

Gunn Totland Moss

Lokallagsleder

Brynjulv Hernes

Lokallag nestleder

Terje Hoseth Næss

Lokallag kasserer

Jens Harald Abotnes

Lokallag sekretær

Tor Jellestad

Lokallag styremedlem

Gunn Totland Moss

Gunn Totland Moss

Kommunest. gruppeleder

Svein Hitland

Lokallag 1. vara

Bjarne Hauge

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppen

Gunn Totland Moss

Gunn Totland Moss

Kommunest. gruppeleder