Samnanger KrF

Lokallagsstyret

Gunn Totland Moss

Gunn Totland Moss

Lokallagsleder

Terje Hoseth Næss

Lokallag nestleder

Terje Hoseth Næss

Lokallag kasserer

Tor Jellestad

Lokallag sekretær

Brynjulv Hernes

Lokallag styremedlem

Svetolik Antic

Lokallag styremedlem

Gunn Totland Moss

Gunn Totland Moss

Kommunest. gruppeleder

Svein Hitland

Lokallag 1. vara

Mirjam Dyrhovden Fjell

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppen

Gunn Totland Moss

Gunn Totland Moss

Kommunest. gruppeleder