Vaksdal KrF

Lokallagsstyret

Arne Normann

Arne Normann

Lokallagsleder

Frøydis Gullbrå

Frøydis Gullbrå

Lokallag nestleder

Helge Gullbrå

Lokallag kasserer

Arne Normann

Arne Normann

Lokallag sekretær

Anne Berit Boge Straume

Lokallag styremedlem

Svein Hovlandsdal

Lokallag styremedlem

Arne Normann

Arne Normann

Kommunest. gruppeleder

Eidrun Normann

Lokallag 1. vara

Frode Osvald Kallestad Dyvik

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppen

Lars Bjarte Nesheim

Kommunest. gruppeleder