Etne KrF

Lokallagsstyret

Øyvind Kaldheim

Lokallagsleder

Solveig Kringlebotten

Lokallag nestleder

Kristoffer Tjelle

Lokallag kasserer

Jostein Kringlebotten

Lokallag styremedlem

Lars Ebne

Lokallag styremedlem

Knut Erik Ebne

Kommunest. gruppeleder

Kari Johansson

Lokallag 1. vara

Jakob Eskeland

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppen

Knut Erik Ebne

Kommunest. gruppeleder

Kari Johansson

Kommunest. fast medlem