Ullensvang KrF

Lokallagsstyret

Torstein Backer Owe

Torstein Backer-Owe

Lokallagsleder

Reidun Haugen Dalseth

Lokallag nestleder

Svein Andre Ausland

Lokallag kasserer

Margot-Helene Backer-Owe

Lokallag sekretær

Marit Backer-Owe

Lokallag styremedlem

Håkon Kvammen

Kommunest. gruppeleder

Trine Bay

Lokallag 1. vara

Kommunestyregruppen

Håkon Kvammen

Kommunest. gruppeleder