Voss KrF

Lokallagsstyret

Bjarne Gjerme

Lokallagsleder

Tom Jarle Istad Kristiansen

Tom Jarle Istad Kristiansen

Lokallag nestleder

Olav Trå

Lokallag kasserer

Inger Sigh Petersen

Lokallag sekretær

Irene Skjervheim

Lokallag styremedlem

Egil Lee

Lokallag 1. vara

Kommunestyregruppen

Tom Jarle Istad Kristiansen

Tom Jarle Istad Kristiansen

Kommunest. gruppeleder

Irene Skjervheim

Kommunest. fast medlem