Voss KrF

Lokallagsstyret

Tom Jarle Istad Kristiansen

Tom Jarle Istad Kristiansen

Lokallagsleder

Irene Skjervheim

Lokallag nestleder

Inger Marie Bakkely Gjerme

Lokallag kasserer

Bjarne Gjerme

Lokallag styremedlem

Bjarte Tolaas

Lokallag styremedlem

Inger Sigh Petersen

Lokallag styremedlem

Øystein Måkestad

Lokallag styremedlem

Kommunestyregruppen

Tom Jarle Istad Kristiansen

Tom Jarle Istad Kristiansen

Kommunest. gruppeleder

Irene Skjervheim

Kommunest. fast medlem