Eldre kvinne og mann
foto: colourbox.com

Eldrepolitikk

Alle mennesker fortjener en verdig alderdom. Ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge! Derfor trenger vi en god og tilpasset eldreomsorg, og vi må bli flinkere til å ta i bruk den ressursen eldre mennesker utgjør i samfunnet.

Eldre som har behov for hjelp skal være trygg på at de får den hjelpen de trenger – når de trenger det. Derfor må løsninger og tiltak tilpasses den enkeltes behov. KrF vil legge til rette for at eldre kan få dekket sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Det gir livskvalitet i hverdagen.

Eldre skal ha et godt og trygt hjem, enten de bor på sykehjem, i omsorgsbolig eller i egen bolig. Gode sykehjem er svært viktige, både med tilstrekkelig antall ansatte, mat, aktiviteter og andre ting som gir livskvalitet i hverdagen. Samtidig vet vi at mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og at mange godt kunne tenke seg en mellomting mellom det å bo alene hjemme og på et sykehjem. Derfor trenger de eldre et variert botilbud med gode hjemmetjenester og ulike former for omsorgsboliger eller boligkomplekser, i tillegg til sykehjemsplasser for de sykeste eldre.

I Norge lever vi stadig lenger. I politikken har man altfor ofte en tendens til å snakke om «eldrebølgen» som om det var et stort problem at vi lever lenger, og at vi blir flere eldre i samfunnet. KrF mener vi bør være flinkere til å trekke frem hvilken stor ressurs eldre mennesker er. Vi blir flere eldre, men de som er eldre i dag er også sprekere og friskere enn de som var gamle for 30 år siden. Vi må bli flinkere til å ta i bruk de ressursene eldre utgjør, enten det er i arbeidslivet, frivillig arbeid eller andre sammenhenger.

Frivillighet er et svært viktig stikkord for KrF i all politikk, og det gjelder også i eldrepolitikken. Mange eldre ønsker å bidra i lokalsamfunnet selv om de har blitt pensjonister. Økt samarbeid mellom eldresentre og frivilligsentraler er for eksempel positivt, også for mange eldre som selv ønsker å bidra med frivillig innsats. Ett av mange gode eksempler kan være i Vest-Agder der de på noen skoler har «lyttevenn-prosjekter» som gjør skolebarn tryggere på å lese samtidig som man bygger relasjoner og vennskap på tvers av generasjoner. Her skal våre lokalpolitikere ta initiativ til gode tiltak som de mener kan passe bra i deres lokalsamfunn. Vi vet også at mange eldre dessverre føler seg ensomme, og her kan også frivilligheten spille en svært viktig rolle gjennom besøksvenner, lokale aktiviteter på frivilligsentralen osv. Gode vilkår for frivilligheten er en veldig viktig sak for KrF, og gode vilkår for frivilligheten er også god eldrepolitikk!