Alarmen går, Kjerkol!

Den siste tiden har det blitt avdekket store hull i norsk eldreomsorg. Alarmen går, men regjeringen ser nesten ut til å sove gjennom den. Dette er alvorlig. Når vi hører at statsforvalterne avdekker lovbrudd i over halvparten av sakene de ser på må noe gjøres.

Olaug Bollestad intervjues i Stortinget. Gestikulerer med hendene.
Olaug Bollestad ber regjeringen gjennomføre et landsomfattende tilsyn av eldreomsorgen i alle landets kommuner.

Tilsyn av eldreomsorgen i hele Norge

KrF mener det trengs å tas grep på flere områder. Først må vi sørge for å kjenne situasjonen i eldreomsorgen i hele landet. At vi får bruddstykker gjennom hva NRK eller andre medier avdekker er bra, men det holder ikke. Nå trenger vi å få en nasjonal oversikt over tilstanden i eldreomsorgen! Dette kan gjøres gjennom at for eksempel statsforvalterne får i oppdrag av regjeringen å sjekke tilstanden i eldreomsorgen i alle landets kommuner, så fort som det lar seg gjøre. Statsforvalterne har allerede dette mandatet og myndigheten, og kan gjennomføre et slikt nasjonalt tilsyn raskt. Helse- og omsorgsministeren har ansvaret for å kjenne realitetene og situasjonen i hele landet. Den oversikten har hun ikke i dag.

Brudd på verdighetsgarantien?

I Norge har vi en verdighetsgaranti for eldreomsorgen. Denne fikk KrF på plass for å sikre at eldre får en verdig omsorg. Her står det at «eldreomsorgen [skal] tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom.» Et nasjonalt tilsyn bør undersøke om dette overholdes. Jeg vet at de ansatte ønsker å oppfylle dette og løper fra oppgave til oppgave for i et forsøk på å gjøre det. Fine ord i en forskrift holder ikke, rammene for eldreomsorgen må muliggjøre innholdet.

Økte ressurser nå!

Situasjonen løser seg ikke bare ved at vi får mer informasjon. Det andre regjeringen må gjøre er å legge inn ekstra omsorgsmidler i revidert nasjonalt budsjett. Penger er ikke alt, men penger vil kunne bidra til å sikre bedre omsorg mens de langsiktige tiltakene iverksettes.

Et viktig langsiktig tiltak vil være en opptrappingsplan for bemanning og utdanning. Det må utdannes flere sykepleiere, mulighetene for videre- og etterutdanning må være tilgjengelige, og vi må godkjenne flere som er utdannet i utlandet.

De store problemene i eldreomsorgen løses ikke med et knips, men det første viktige steget regjeringen må ta er å sikre a t vi har god og tilstrekkelig informasjon om hvordan situasjonen er. Der er på tide å våkne og slå av alarmen, Kjerkol.