Libanon

Libanon har et unikt politisk system, der representasjon og maktfordeling baseres på religiøs tilhørighet. Til tross for at landet har blant de best fungerende demokratiene i regionen sliter de med store problemer knyttet til blant annet korrupsjon og nepotisme. Dette skaper skarpe skiller mellom de politiske partiene, som smitter over på ungdomspartiene. Det er i dag liten grad av samarbeid og dialog mellom ungdomspartiene, som gjør at landets politiske ungdomsstemme regnes som særlig svak.

Samtlige norske ungdomspartier gikk i 2019 sammen om å opprette et flerpartiforum for libanesiske ungdomspartier, der koalisjonsbygging, politikkutvikling og politisk kommunikasjon står på agendaen. I dag deltar 9 libanesiske ungdomspartier i forumet.

Blogg

Fant ingen nyheter