Kontakt

Evan Wilson, Prosjektkoordinator og internasjonal kontakt
+47 974 32 725
ewi@krf.no

Julie Aanensen, Prosjektkoordinator
+ 47 454 37 354
jaa@krf.no

KrF har også et fast internasjonalt utvalg, nedsatt av sentralstyret, som du kan lese mer om her