Belarus

KrF har i mer enn 10 år samarbeidet med politikkere som lever under et autoritært styresett i Belarus. I perioden 2022 – 2024 skal vi fortsette dette viktige arbeidet sammen med Swedish International Liberal Center (SILC). I regi av KrFU, har prosjektet som mål å bevare og utvikle politisk aktivisme i landet.

Siden sommeren 2020 har den politiske situasjonen tilspisset seg kraftig i Belarus. Etter valget, var det store demonstrasjoner over hele landet mot Aleksandr Lukasjenko, som nektet å gå av etter å ha tapt valget. Han har sittet som president i 30 år. Flere av deltakerne i KrF og KrFUs tidligere prosjekter har nå blitt sentrale skikkelser i demokratibevegelsen, noe som viser at demokratistøtte til autoritære land kan spille en sentral rolle i overgangen til demokratisk styresett.