Belarus

KrF har i mer enn 10 år samarbeidet med politikkere som lever under et autoritært styresett i Belarus. I perioden 2020 – 2024 skal vi fortsette dette viktige arbeidet sammen med lokalpartner National Democratic Institute i Vilnius. I regi av KrFU, skal prosjektet samle unge politikere og aktivister som har deltatt i den motstandsbevegelsen som har oppstått etter valget i 2020. Her skal vi støtte og bygge kapasitet hos disse nye unge ledere i Belaru.

Sommeren 2020 har den politiske situasjonen tilspisset seg kraftig, med store demonstrasjoner over hele landet mot Aleksandr Lukasjenko, som nekter å gå av etter mer enn 25 år som president. Flere av deltakerne i KrF og KrFUs tidligere prosjekter har nå blitt sentrale skikkelser i demokratibevegelsen, noe som viser at demokratistøtte til autoritære land kan spille en sentral rolle i overgangen til demokratisk styresett.