Ungdom må være en del av løsningen i Libanon

Samtlige norske ungdomspartier samarbeider med libanesiske ungdomspartier. Her er KrFs prosjektrådgivere avbildet med Zavarian Student Association på deres partikontor i Beirut.

Libanon har gjennomgått en spesielt tøff tid de siste årene. I tillegg til pandemien som fortsatt i stor grad preger både oss her hjemme og resten av verden, har landet opplevd dype kriser på både den politiske og økonomiske fronten.

I august i fjor ble havneområdet i hovedstaden Beirut rammet av en kraftig eksplosjon. Minst 207 mennesker mistet livet og over 250 000 mistet hjemmene sine. Den tragiske hendelsen kom på toppen av en stadig dypere økonomisk krise, og førte til at protestene som hadde startet i 2019 fortsatte med full styrke. Ikke lenge etter eksplosjonen måtte den libanesiske statsministeren gå av, og en ny regjering var ikke på plass før i september i år. En av de viktigste oppgavene den nye regjering har foran seg er å avholde valg til våren. Valgdagen er satt til 27. mars, men mye tyder på at valget blir utsatt.
   
Hva gjør KrFU?

  • KrFU har sammen med de andre norske ungdomspartiene samarbeidet med et bredt spekter av libanesiske ungdomspartier siden 2018. Målet er å styrke de unges stemme i Libanon gjennom å utveksle kunnskap og erfaringer om hvordan det er å være ung i politikken og hvordan man kan bygge koalisjoner på tvers av politiske partier for å få gjennomslag for saker som er spesielt viktige for ungdom.
  • I november i år besøkte KrFU Beirut hvor vi møtte flere av ungdomspartiene vi samarbeider med. Etter en lang periode med reiserestriksjoner kunne vi endelig begynne å planlegge gjenopptakelsen av de fysiske aktivitetene i 2022.

Hvorfor er det viktig?
Unges stemme og mulighet til å påvirke er en essensiell del av et levende demokrati, og da må unge gis de verktøyene de trenger for å komme til orde og bli inkludert i politiske prosesser. I Libanon er befolkningen ung, men dette er i liten grad reflektert i politiske organer. I det libanesiske parlamentet er for eksempel bare 12% av representantene under 45 år. Stemmerettsalderen er 21 år, og du må være minst 25 år gammel for å kunne stille som kandidat til parlamentet. Samtidig er det mange politisk engasjerte ungdommer i Libanon som ønsker å bli hørt og inkludert, og det er derfor samarbeidet med de norske ungdomspartiene er relevant og viktig. Mange av utfordringene unge står overfor i Libanon og Norge er de samme – de ønsker å være med å påvirke, de skal forberede seg og organisasjonen sin til neste valg, og de er kanskje morgendagens ledere. Erfaringsutvekslingen dette samarbeidet legger til rette for er derfor med og bidrar til å styrke de unges stemme i politikken.