Valgkampskolering i Libanon

Representanter fra samtlige norske og libanesiske ungdomspartiene i Beirut. 

En oppdatering fra prosjektrådgiver Ellen Weydahl

I slutten av mars var det endelig mulig å samle alle de norske ungdomspartiene og syv libanesiske partier til et felles seminar i Beirut. Selv om vi har hatt noen digitale samlinger under pandemien, er det noe helt annet å kunne møtes fysisk. Vi fikk en innholdsrik helg sammen, med ulike valgkampskoleringer og samtaler om hvordan det er å være ung og politisk engasjert.

Det skal avholdes valg i Libanon 15. mai. Valget har allerede blitt utsatt én gang, og kan bli utsatt igjen. Libanon er stadig inne i en politisk og økonomisk krise, som gjør situasjonen uforutsigbar. Alle er enige om at noe må gjøres, men akkurat hva som bør skje, er det vanskelig å enes om. For mange blir løsningen å flytte fra Libanon. De er lei av den fastlåste situasjonen og synes det er vanskelig å tro på en fremtid i landet. En av de libanesiske deltakerne på samlingen i Beirut fortalte meg at hele familien hans hadde forlatt Libanon, og syntes han burde gjøre det samme. Han sa han først ville se om valget 15. mai kunne gi håp om endringer, men at det var den siste sjansen han ga hjemlandet.

Libanesernes hverdag, med strømbrudd, stengte banker og rekordhøye matvarepriser, kan virke fjern for oss. Men selv om konteksten er ulik, har ungdom som er politisk engasjert fortsatt mye til felles. De ønsker å påvirke, de drømmer om en bedre fremtid og de kan ende opp i innflytelsesrike posisjoner. Jeg tror mange av de norske deltakerne opplevde å bli berørt av den vanskelige situasjonen Libanon befinner seg i, men at de også oppdaget hvor mye de hadde til felles med sine libanesiske kolleger. De delte erfaringer fra ungdomspartienes rolle i valgkampsammenheng, og var enige om at ungdom ikke er fremtiden, men nåtiden. Vi hadde også felles debattskolering, hvor alle fikk prøvd seg på å finne de beste argumentene for å forsvare påstanden de hadde fått utdelt. Ikke alltid like lett, men alle gjorde en iherdig innsats.

Hvilken forskjell kan en slik helg utgjøre? En helg går fort over, men jeg tror mange av deltakerne, både libanesiske og norske, tar med seg nye verktøy, perspektiver og vennskap hjem. Flere libanesere uttrykte etter seminaret at de satte pris på å bli sett og gitt oppmerksomhet av noen utenfra, at krisen Libanon står i ikke er glemt. Jeg håper helga bidro til å styrke håpet om at endring er mulig når man står sammen, og så er jeg glad for at vi snart skal møtes igjen for å fortsette samarbeidet.

Kort om prosjektet i Libanon:

Hva gjør KrFU?
KrFU har sammen med de andre norske ungdomspartiene samarbeidet med et bredt spekter av libanesiske ungdomspartier siden 2018. Målet er å styrke de unges stemme i Libanon gjennom å utveksle kunnskap og erfaringer om hvordan det er å være ung i politikken og hvordan man kan bygge koalisjoner på tvers av politiske partier for å få gjennomslag for saker som er spesielt viktige for ungdom. Målet å møtes fysiske minst tre ganger i året i enten Libanon eller Norge.

Hvorfor er det viktig?
Unges stemme og mulighet til å påvirke er en essensiell del av et levende demokrati, og da må unge gis de verktøyene de trenger for å komme til orde og bli inkludert i politiske prosesser. Mange unge i Libanon er politisk engasjerte mennesker som ønsker å bli hørt og inkludert, og det er derfor samarbeidet med de norske ungdomspartiene er relevant og viktig. Mange av utfordringene unge står overfor i Libanon og Norge er de samme – de ønsker å være med å påvirke, de skal forberede seg og organisasjonen sin til neste valg, og de er kanskje morgendagens ledere. Erfaringsutvekslingen dette samarbeidet legger til rette for er derfor med og bidrar til å styrke de unges stemme i samfunnet.