Kenyanske partier forbereder seg til valgkamp

Unge folkevalgte deler erfaringer fra den forrige valgkampen med kandidater til valget i 2022

I august 2022 avholdes nasjonal og-lokalvalget i Kenya. Slik det ser ut nå, er hovedkandidatene til presidentvervet Raila Odinga (ODM) og visepresidenten William Ruto (UDA). Foreløpige meningsmålinger gir Ruto noe fordel over Odinga, men én av fire Kenyanere sier de ikke vet hva de skal stemme enda. 

Gjennom historien har Kenyanere ofte stem basert på etnisk tilhørighet. Så langt kan det se ut som 2022 kan bli noe annerledes. Den politiske debatten bærer preg av at folk  kommer til å stemme basert på  en rekke andre faktorer, der konkrete saker som økonomi, helse og sikkerhet kommer til å spille en større rolle. Dermed har både Odinga og Ruto blitt nødt til å mobilisere støtte utenfor sine tradisjonelle regioner.

Ruto’s budskap kjenner vi igjen fra Norge:  «det er vanlige folks tur» i Kenya, sier han. Han mener at tiden for politiske dynastier er forbi og at landet må bygges nedenfra, på tvers av etniske grupper.  Det kan derimot stilles spørsmål ved troverdigheten til hans budskap, da Ruto selv har vært en sentral maktpolitikker i Kenya i nærmere 30 år og har utallige korrpusjonsskandaler bak seg. 

Hva gjør KrF og KrFU?

  • KrFs arbeid i Kenya har som mål om å stryke underrepresenterte gruppers representasjon ved valget i 2022. Hovedsakelig jobber vi med ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne. 
  • I september holdte KrF tre regionale seminarer for kandidater med nedsatt funksjonsevne som skal stille til valg i 2022. Her fikk kandidatene muligheten til å lære viktige kampanjeferdigheter som vil gjør dem bedre rustet til å drive valgkamp neste år.
  • I november hadde KrFU 5 regionale seminarer sammen med ungdomspolitikere som ønsker å bli valgt inn på fylkesnivå i 2022. Her ble de skolert av nåværende Kenyanske folkevalgte som kunne fortelle hvilke lærdommer de tok med seg fra forrige valgkamp og hvordan de kan best mulig forbereder seg til å være folkevalgte på lokalnivå. 

Hvorfor er det viktig?
Ungdom, kvinner og særlig menneske med nedsattfunksjonsevne er underrepresentert i politiske prosesser i Kenya. Ungdom utgjør 75% av befolkningen i Kenya, men har kun 6,5% av setene i parlamentet i dag. Noe av forklaringen ligger i tradisjon og kultur, men partier i Kenya  velger ofte kandidater basert på hvor mye makt og innflytelse de har. Her spiller penger en sentral rolle.  Siden ungdom lider mest av den økonomiske sitjuasjonen i landet, er deres muligheter for å bli politiske representanter svekket. Derfor er det viktig å ta i bruk lærdommer fra hvordan nåværende unge folkevalgte har klart å navigere det politiske landskapet fra starten av deres kampanje frem til valgnatten. Ved å koble sammen nåværende unge folkevalgte med fremtidige kandidater, kan KrF bidra til å sikre at flere unge politikkere vil bli valgt og gjenvalgt i Kenya.