Etiopia

Etiopia er et land i en overgangsfase fra en de facto ettpartistat til et flerpartisystem. Landets statsminister, Abiy Ahmed, har innført en rekke reformer som har beveget Etiopia i en mer demokratisk retning, som oppsettelsen av uavhengig valgkommisjon og en kommisjon for menneskerettigheter, for å nevne noen. Men landet står over enorme utfordringer. Borgenkrigen nord i landet har ført til enorme humanitære konsekvenser, og per dags dato er det ingen indikasjoner at partene skal finne en politisk løsning.

Etiopia er et land med en rik historie og over 80 ulike folkeslag. Etter flere tiår med et politisk system basert på etnisitet er de etniske motsetningene nå skarpere enn noen gang. Hvis landet skal lykkes med sin demokratiske utvikling må etiopere fra alle folkegrupper delta i prosessen, uavhenging av sin religion, politiske tilhørighet, alder eller kjønn.

Fra 2020-2024 skal KrF, i samarbeid Ethiopian Political Parties Joint Council jobbe med politiske partier i Etiopia for å styrke kvinners og ungdoms deltakelse i partiene. Prosjektet er finansiert med støtte fra Norad.

Under finner du et forskningsrapport som er gjennomført i forbindelse med prosjektet:

Blogg

Fant ingen nyheter