Etiopia

Etiopia er et land i en overgangsfase fra en de facto ettpartistat til et flerpartisystem. Landets statsminister, Abiy Ahmed, har innført en rekke reformer som har beveget Etiopia i en mer demokratisk retning og utviklingen fortsetter i raskt tempo. Blant annet har han løslatt tusenvis av politiske fanger, skapt fred med nabolandet Eritrea, påbegynt en ommfattende reform av valglovgivningen, og utpekt en regjering bestående av 50% kvinner og 50% menn.

Men Etiopia har fortsatt mange utfordringer foran seg. Flere tiår med et politisk system basert på etnisitet har ført til at de etniske motsetningene er skarpere enn noen gang. Hvis landet skal lykkes med sin demokratiske utvikling må etiopere fra alle folkegrupper delta i prosessen, uavhenging av sin religion, politiske tilhørighet, alder eller kjønn.

Fra 2020-2024 skal KrF, i samarbeid National Democratic Institute, jobbe med politiske partier i Etiopia for å styrke kvinners og ungdoms deltakelse i partiene. Prosjektet er finansiert med støtte fra Norad.

Under finner du et forskningsrapport som er gjennomført i forbindelse med prosjektet: