Kenya

Siden 2011 har KrF hatt et aktivt arbeid med de mest sentrale partiene i det kenyanske parlamentet. Målet med arbeidet er å bidra til styrkede partiorganisasjoner, som igjen kan bidra til økt kontakt med befolkningen, også utenom valg. Det kan også veie opp for dagens situasjon der sentrale politikere i praksis er viktigere enn partiene de tilhører. KrF har mange års erfaring fra å drive partiorganisasjon i et flerpartisystem, og har derfor kunnskap og erfaring som kan komme godt med når partiene nå bygger sine egne organisasjoner. Kenya etablerte også et fylkesledd i 2012, her kan vi også kan komme inn med erfaring fra norsk sammenheng.

Som politikere fra ulike land har vi mange utfordringer og muligheter til felles, men mye er også forskjellig. En viktig del av arbeidet er derfor å sikre at tematikk og innhold er relevant. Arbeidet blir muliggjort ved hjelp av demokratistøtten via politiske partier, en ordning som administreres av Norad.

Prosjektet har også en ungdomssatsing som drives av KrFU i samarbeid med Unge Venstre og Unge Høyre. De tre norske ungdomspartiene jobber sammen kenyanske ungdomspolitikere for å styrke ungdoms representasjon i landet.

KrFs nåværende prosjekt gjelder fra 2020 – 2024.

Under finner du tre ulike publikasjoner som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet (engelsk):

Blogg

Fant ingen nyheter