KrFs internasjonale arbeid

KrF har et aktivt demokratiarbeid med samarbeidspartier i flere land, der vi, som en nøytral og upartisk aktør, jobber med partier i både opposisjon og posisjon. Vi legger til rette for kunnskap- og erfaringsutveksling mellom KrF og partier som etterspør dette. Vårt mål er å bidra til mer demokratiske prosesser, slik at partiene vi samarbeider med kan ta beslutninger basert på et større mangfold av informasjon. Spørsmål om KrFs demokratiprosjekter kan rettes til vår internasjonal kontakt, Evan Wilson, på ewi@krf.no.

Klikk her for å melde deg på vårt nyhetsbrev!