Estland

KrF samarbeider med den estiske organisasjonen Domus Dorpatensis om et demokratiprosjekt basert i Tartu, Estland. Prosjektet har som mål om å styrke kunnskapen og debatten rundt forbedring av demokratiske institusjoner i Estland og i regionen.

I tillegg, har prosjektet et mål om å styrke samarbeidet mellom organisasjoner som jobber med demokratiassistanse ved å starte en europeisk koalisjon for organisasjoner som jobber innenfor feltet. Koalisjonen vil være et viktig bidrag til å styrke kapasiteten til organisasjoner som jobber med å fremme og forsvare demokrati, både i deres egne land og i andre land.

KrFs rolle i prosjektet er å bidra med norske og internasjonale erfaringer om hvordan demokratiske institusjoner er organisert og blir vedlikeholdt. 8. – 9. juni samles flere organisasjoner for den årlig Demokratikonferansen i Estland og her kommer KrF også til å bidra.

Les mer om KrFs partnerorganisasjon ved å klikke på bilde nedenfor:

Prosjektet får finansiering fra Active Citizen Fund gjennom EØS-midlene. I Estland koordineres tilskuddet av Open Estonia Foundation i samarbeid med Network of Estonian Non-profit Organizations. Les mer om tilskuddet ved å klikke på bildet nedenfor:

Nyheter

Fant ingen nyheter