Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ nedsatt av KrFs sentralstyre. Utvalget skal bidra til å videreutvikle KrFs utviklingspolitikk og øke kvaliteten på den interne debatten i partiet om politikk som berører internasjonale rettferdighetsspørsmål.
Internasjonalt utvalg avholder seminar
KrFs internasjonale utvalg holder Utviklingsseminaret på Stortinget. Dette er et årlig arrangement for å styrke partiets kompetanse innenfor utviklingspolitikk.

 

Leder:

Sturla Henriksbø                                 sturlahenriksbo@gmail.com    Mobil: 41 21 70 30

Medlemmer: 

Odd Jostein Sæter                               ojsater@gmail.com

Mathias Slettholm                               mathias.slettholm@gmail.com

Maria Moe                                              mariamoe94@gmail.com

Ellen Johanne Weydahl (KrFU)         ellenjohanne@krfu.no          

Caroline Hol (KrF Kvinner)                 carohol@gmail.com

Rode Margrete Hegstad                     rode@lnu.no

Ingvild Ofte Arntsen                             ingvild-ofte.arntsen@stortinget.no

Evan Wilson (KrFs landskontor)        ewi@krf.no

Fra Utenriksdepartementet:

Dag-Inge Ulstein                                  utviklingsminister@mfa.no                         

Aksel Jakobsen                                    aksel.jakobsen@mfa.no

Sonde Olsen                                         sondre.olsen@mfa.no

Fra Stortinget:

Knut Arild Hareide                               knut-arild.hareide@stortinget.no

Stig-Øyvind Blystad                            stig-oyvind.blystad@stortinget.no

Sekretær for utvalget:

Liv Aass Frank                                      lfr@krf.no        Mobil: 92 65 44 39