Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ nedsatt av KrFs Sentralstyre. Utvalget skal bidra til å videreutvikle KrFs utviklingspolitikk og øke kvaliteten på den interne debatten i partiet om politikk som berører internasjonale rettferdighetsspørsmål.
Hilde Frafjord Johnson, Guro Knag Fylkesne og Sturla Henriksbø
Sturla Henriksbø, Leder for Internasjonalt utvalg i dialog med Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Barna) og Hilde F. Johnson (Generalsekretær, KrF)

Leder:

Sturla Henriksbø                         sturlahenriksbo@gmail.com      Mobil: 41 21 70 30

 

Medlemmer: 

Marianne Skaiaa                         mskaiaa@hotmail.com

Elisabeth Løland                         elisabeth.loeland@gmail.com

Emil Andre Erstad                      emilerstad@gmail.com

Odd Jostein Sæter                       ojsater@gmail.com

Sigbjørn Pettersen Kiserud         sigbjorn@avogtil.no

Mathias Slettholm (KrFU)          mathias.slettholm@gmail.com

Caroline Hol  (KrF Kvinner)      carohol@gmail.com

Ingvild Ofte Arntsen                  Ingvild-Ofte.Arntsen@stortinget.no

 

Fra Stortinget:

Aksel Jakobsen                          aksel.jakobsen@stortinget.no

 

Sekretær for utvalget:

Liv Aass Frank                       Mob 926 54 439     E-post: lfr@krf.no