Menneskeverd må være noe mer enn festtaleprat

Espen Andreas Hasle
Oslo KrFs 1. kandidat til Stortinget, Espen Andreas Hasle, ønsker et samfunn der menneskeverd er mer enn bare et fint ord til festtalene. Foto: Hans Jakob Heimvoll

Av Espen Andreas Hasle, 1. kandidat for Oslo KrF

Det å trenge hjelp kan av og til føles vanskelig. Det å ikke klare seg selv, være uselvstendig og svak, enten fysisk eller psykisk, kan føles ensbetydende med å være til bry. Og det er det jo ingen som vil være. Den uavhengige personen som er sterk er idealet. Men absolutt alle mennesker har faser i livet hvor man trenger mer hjelp av andre. Og det er egentlig fint.

Jeg husker godt hvordan min bestemor mot slutten av livet trengte hjelp på grunn av kreft, men takket være hjelp fra kommunen, familien og Fransikushjelpen kunne hun bo hjemme til hun døde. Det var en tid for både rare og gode samtaler. Det var fint å kunne hjelpe henne og vondt å se henne bli langsomt svekket av kreften. 

LES MER: Dette er vår politikk på eldreomsorg

Det er lett å tenke at menneskeverd er noe som dreier seg om fødsel og det å skape liv. Men menneskeverd dreier seg også om det å føle tilhørighet. Og det er det viktig at alle føler, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering eller religion.

Mange pårørende ønsker å hjelpe sine nærmeste på slutten av livet. Mange eldre er ensomme, og for mange familier er det vanskelig å få kabalen til å gå opp. Derfor har KrF lansert en pårørendestøtte, nettopp for at personer som min bestemor også kan bli ivaretatt av noen som kjenner henne og vet hva hun trenger. Ikke som erstatning for nødvendig helsehjelp eller frivillige organisasjoner, men som en ekstra hjelp til å kunne være der når det trengs. 

KrF tror familiene vet hva som er best for dem, og i stand til å gjøre gode valg. Dette er for oss et grunnleggende prinsipp gjennom hele livet, også når barna er små. Da dreier det seg om å gi familien tid og rom til at man kan utvikle en sterk tilhørighet. Det å la familien få den tilliten til å sette sine egne rammer for livet når barna er ett år. Vi vil videreføre og utvikle kontantstøtten, som sikrer valgfrihet for familiene. 

Å styrke familiene og menneskeverdet er også det det dreier seg om med likeverdsreformen. Vi vil legge til rette for at familier med barn som har noen unike behov kan få mer hjelp, og skape et bedre og mer likeverdig samfunn. 

Å være inkludert og høre til er viktig. Bevare sin egen verdighet og integritet. Altfor mange mennesker opplever å stå utenfor, enten det dreier seg om det lokale felleskapet i nærmiljøet, arbeidslivet eller i familien. Da mister mennesker sin følelse av tilhørighet, og det er gift for samfunnet. Ensomhet i Norge vokser, kan vi lese mange steder. Altfor mange synes det er vanskelig å oppsøke nye fellesskapsarenaer. Barn som har fattige foreldre kan ikke delta i bursdagen til en i klassen, eller at man ikke kan delta på fotball fordi det er for dyrt. En av seks barn i Oslo vokser opp i fattigdom (i filmen presterte jeg å si en av 10 – det er andelen for hele Norge!). For mange av dem er fattigdom nettopp en følelse av ikke å være inkludert. Derfor må vi fortsette arbeidet med å heve barnetrygden og rulle ut fritidskortet til alle barn i hele Norge. 

Spørsmål om menneskeverd er dypest sett et spørsmål om hvordan vi ser andre mennesker og inkluderer hverandre i samfunnet. Når man skaper felleskap blir man bedre kjent og lærer andre å kjenne. Nordahl Grieg sa det klokt. Skaper vi menneskeverd skaper vi fred.

LES MER: KrFs politikk på menneskeverd