Oslo KrF

Invild Haldaråker, Matias Slettholm

Nyheter

Bilde av datamaskin

Sikkerhet i en urolig tid

Det er gode grunner til å si nei til endringer i politiloven og politiregisterloven. Forslaget til ny etterretningslov som ligger på bordet og stemmes over i disse dager, er sterkt foruroligende. Det foreslås endringer som griper langt inn den enkeltes personvern og private sfære, og som jeg er redd vi ikke ser de hele og fulle konsekvensene av på lang sikt.

Digitalt kvinneforum 25. mars

Velkommen til digitalt kvinneforum lørdag 25.mars kl.11.00-14.30. Årets tema er: Kvinner og menn i et likestilt samfunn. Påmeldingsfrist 24.mars.

Forsker ser i mikroskop

Sett av en kvinnemilliard!

Kvinnehelseutvalget har lagt fram utredningen: «Den store forskjellen.» Rapporten viser at kvinners helse er dårligere nå enn for 20 år siden. Oslo KrF Kvinner er enig med utvalgets leder, Christina Meyer som uttalte at vi ikke kan ha det slik i 2023 at halve befolkningens helse ikke tas på alvor. Det holder ikke lenger med symbolpolitikk – Kvinners helse må tas på alvor!

Illustrasjonsbilde av en hammer

Fylkesårsmøte i Oslo KrF 14. februar

Årsmøtet i Oslo KrF arrangeres tirsdag 14. februar kl. 18.00 i Centralkirkens lokaler, St. Olavsgate 28. Det blir politiske innlegg og valg av blant annet 1. nestleder. Saksdokumenter finner du her.

Lilly Kristin Langnes

Julehilsen fra fylkeslederen

Det går raskt mot jul og i byens snødekte gater, hastar ullkledde mellom julegåveinnkjøp og årsavslutning. Det er «den finaste tida», men for mange også den kjipaste og tøffaste tida. I fleire av byens område er det mange som frys, både fysisk og mentalt.

Første utkast program for Oslo KrF 2023-2027

Programkomiteen har levert et førsteutkast på programmet for neste bystyreperiode (2023-2027). Dette er en åpen høring hvor hvem som helst kan komme med innspill, så bare å dele dette bredt slik at vi får gode innspill som tar byen vår i en bedre retning.