Oslo KrF

Nyheter

Bilde av fylkesstyret Oslo KrF

Nytt fylkesstyre valgt på årsmøtet

På årsmøtet 13. februar ble nytt fylkesstyre valgt. Fylkesleder Lilly Kristin Langnes ble gjenvalgt for to nye år. Martine Havnen Tønnessen, andre nestleder, ble valgt til første nestleder. En ny nestleder, tre nye styremedlemmer og to nye vara kom inn i styret. Vi gratulerer alle med vervene!

Bilde av Oslo Rådhus

Møte om antisemittisme på Oslo Rådhus 19. mars

Antall anmeldelser av antisemittisme har doblet seg siden i fjor. Dette må tas på alvor, og er bekymringsverdig. Øyvind Håbrekke vil lede en panelsamtale med representanter fra de jødiske miljøene i byen, med anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

Illustrasjonsbilde av en hammer

Fylkesårsmøte 13. februar

Lokallagene, KrF Kvinner, KrFU og Oslo Senior KrF sender sine valgte delegater til fylkesårsmøtet, og sammen med fylkesstyret utgjør disse fylkesårsmøtet.

Magnus Killingland

Ny politisk rådgiver på Rådhuset

Vi gratulerer Magnus Killingland med ansettelse som politisk rådgiver for bystyregruppa og gruppeleder Øyvind Håbrekke. Killingland er kjent for mange KrF-ere fra sitt engasjement i KrFU hvor han har vært fylkesleder i Oslo og har også vært internasjonal leder i KrFU.

Øyvind Håbrekke i bystyret

Gjennomslag i budsjettforhandlingene

KrF-seire i budsjettforliket i bystyret! Et løft til tilbudet for de som sliter i byen vår. Løft for den brede frivilligheten. Vi er også svært fornøyd med at bydelene får midler til flere sykehjemsplasser og at flere ødelagte kunstgressbaner nå skal settes i stand.

Øyvind Håbrekke med iningått avtale

Samarbeidsavtale i boks

KrF har sammen med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet inngått en samarbeidsavtale for den kommende bystyreperioden. Vi er stolte av resultatet og vi gleder oss over at KrF endelig kan være med å sette KrF-farge på politikken i Oslo.