Fylkesstyret

Lilly Kristin Langnes

Lilly Kristin Langnes

Fylkesleder

Mathias Slettholm

Mathias Slettholm

1. nestleder

Anne Martine Havnen Tønnessen

Anne Martine Havnen Tønnessen

2. nestleder

Karoline Grosås Nordbø

Karoline Grosås Nordbø

Ragnhild Aadland Høen

Ragnhild Aadland Høen

Espen Andreas Hasle

Espen Andreas Hasle

Ann Kathrine Skjørshammer

Marcus Werner Eriksen

Olav Hynnekleiv

Olav Hynnekleiv

Andreas Haug Løland