Fylkesstyret

Lilly Kristin Langnes

Lilly Kristin Langnes

Fylkesleder

Mathias Slettholm

Mathias Slettholm

Fylkes 1. nestleder

Anne Martine Havnen Tønnessen

Anne Martine Havnen Tønnessen

Fylkes 2. nestleder

Victor Calvert

Victor Calvert

Fylkesstyremedlem

Ragnhild Aadland Høen

Ragnhild Aadland Høen

Fylkesstyremedlem

Bente J. Groven-Syversen

Fylkesstyremedlem

Robert Wright

Robert Wright

Fylkesstyremedlem

Mona Enstad

Fylkesstyre KrFK repr.

Ann Kathrine Skjørshammer

Fylkesstyre KrFK-vara

Marcus Werner Eriksen

Fylkesstyre KrFU repr.

Aud Laheld Kvalbein

Seniorrådets representant

Trine Lise Aasheim

Trine Lise Aasheim

Fylkesstyre 1. vara

Mai Lene Fløysvik Hæåk

Fylkesstyre 2. vara

Ingar Hedberg

Fylkesstyre 3. vara

Jon Steinar Kjøllesdal

Jon Steinar Kjøllesdal

Fylkessekretær