Bystyregruppa

Øyvind Håbrekke er vår representant i bystyret. Ta gjerne kontakt om du har innspill eller spørsmål til bystyregruppa vår.

Øyvind Håbrekke

Fylkestingsgruppeleder

Ingvild Husby Halderaker

Fylkesting 1. vara

Mathias Slettholm

Fylkesting 2. vara

Espen Andreas Hasle

Espen Andreas Hasle

Fylkesting 3. vara

Karoline Grosås Nordbø

Karoline Grosås Nordbø

Fylkesting 4. vara

Politiske rådgivere på Rådhuset

Ingvild Husby Halderaker

Ingvild Husby Halderaker

Sigurd Flø Gustad