Kontantstøtte for eldre

En nasjonal ordning – på lik linje med ordinær kontantstøtte. Hvor pårørende kan få økonomisk støtte for å hjelpe eldre familiemedlemmer i stedet for kommunal hjemmetjeneste.

Hvorfor ønsker vi en slik ordning?

  • KrF er opptatt av å gi familier valgfrihet. Dette er ikke et aktuelt alternativ for alle, men det kan være et alternativ for noen familier.
  • KrF mener at vi trenger flere løsninger for å møte fremtidens omsorgsbehov. Vi trenger et godt kommunalt tilbud, tjenester fra ideelle og private. Samtidig må vi åpne for at familier også kan påta seg en rolle.
  • Andre partier peker på en ensretting, hvor kommunene skal få stadig mer ansvar. Vi mener at det er en mer moderne løsning å legge opp til økt valgfrihet og åpne for mer pårørende omsorg.

Det er for tidlig å anslå en kostnadsramme, derfor må dette utredes. Det skal være et supplement til eksisterende ordninger.