Eldreomsorg

Alle mennesker fortjener en verdig alderdom. Ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge! Vi må også bli flinkere til å inkludere seniorer i samfunnet og legge til rette for en aktiv alderdom. Du skal kunne leve livet – hele livet!

KrF mener vi må bli flinkere til å ta i bruk de ressursene eldre utgjør,

KrF mener vi må bli flinkere til å ta i bruk de ressursene eldre utgjør, enten det er i arbeidslivet, frivillig arbeid eller andre sammenhenger. Det gir mening i hverdagen og utgjør en forskjell for dem som får nyte godt av de varme og arbeidsomme hendene som seniorer kan tilby.

Eldre som har behov for hjelp skal være trygg på at de får den hjelpen de trenger – når de trenger det. Derfor må løsninger og tiltak tilpasses hver enkelt. KrF vil legge til rette for at eldre også skal få dekket sine sosiale og åndelige behov, i tillegg til de fysiske og psykiske. Det gir livskvalitet i hverdagen og et smil om munnen.

Eldre skal ha et godt og trygt hjem, uansett boligtype. Folk er forskjellige og vi trenger et variert tilbud med gode hjemmetjenester og ulike former for omsorgsboliger eller andre tilpassede boligtyper for dem som trenger det, i tillegg til sykehjemsplasser for de sykeste eldre.