Fritidskortet

Fritidskortet: illustrasjon av fritidskort for barn over 6 år

Altfor mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter fordi det blir for dyrt for familien. Det vil KrF gjøre noe med!

Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering.

Derfor har KrF i regjering fått gjennomslag for å innføre et eget fritidskort for alle barn mellom 6 og 18 år.

Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommuner å legge på en lokal andel i tillegg til startsummen fra staten.

KrF mener at startsummen fra staten må være minst 2000 kroner.

Tanken er at barn og unge skal kunne få delta på en organisert aktivitet, der de får være en del av fellesskapet, får oppfølging og opplever mestring.

Den tekniske løsningen for kortet er ikke ferdig utviklet. Det kan være et plastkort, men også en nettbasert løsning.

Det skal gjennomføres pilotprosjekter i samarbeid med Vadsø og Arendal, slik at en kan finne den aller beste løsningen før det lanseres i hele landet.