Transport og kommunikasjon

Vi ønsker frihet til å bo og arbeide der vi selv vil – og vi må få fram varene til markeder, som ofte ligger langt unna der de ble produsert. Transport er derfor en nødvendig del av folks hverdag – og avgjørende for næringslivets muligheter for verdiskaping i både bygd og by.

KrF har høye ambisjoner for transportsikkerheten, og legger nullvisjonen – et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – til grunn.

Kjernen i KrFs transportpolitikk er trygge veier for barna, familien og de som benytter seg av veinettet. Det skal være trygt å ferdes på norske veier.