Sykkel

En god samferdsel er avgjørende for en trygg hverdag. Vi ble i 2013 kåret til det mest sykkelvennlige partiet av Syklistenes Landsforbund. I KrFs offensive samferdselssatsing er sykkel, sammen med kollektivtrafikk, det aller viktigste.

Vi trenger å legge til rette for mer bruk av sykkel ved å ha sammenhengende sykkelveier i byer og tettsteder. Økt bruk av sykkel er bra, både for helsen og miljøet. KrF vil derfor innføre skattefritak ved bruk av sykkel til og fra arbeid, både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

KrF vil revidere vegtrafikkloven, for å avklare syklistenes rettigheter og plikter. I tillegg vil vi ha en egen transportplan for barn, der sykkelveier må være av en tilfredsstillende kvalitet. Denne skal være en del av «Nasjonal transportplan», og skal gjøre omgivelsene sikrere for de minste i samfunnet. Det å kunne sykle trygt til og fra skolen er svært viktig for KrF.

Hva har KrF gjort?

  • Stortinget
    • Opprettet en belønningsordning for gang- og sykkelveier som kommunene kan søke på hvis de vil bygge ut dette
  • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen for 2015
    • Økt bevilgningene til belønningsordningen for gang- og sykkelveier med 100 millioner kr