Jernbane

KrF vil ha bedre togtilbud og opprusting av jernbanenettet. Det er et mål for KrF at folk skal kunne ferdes trygt, enkelt og mest mulig miljøvennlig. For å legge til rette for dette må vi sørge for et velutbygd jernbanenett. Dette vil også fremme bosetting og næringsliv i hele landet.

Etterslepet på vedlikehold på jernbanen beregnes til om lag 23 milliarder kroner. KrF har de siste årene foreslått – og fått gjennomslag for – store økninger i bevilgningene til jernbanen, men dessverre har ikke organiseringen av jernbanen vært egnet til å møte økte krav til effektivitet, punktlighet og kapasitet. KrF har derfor i flere år etterlyst en grunnleggende reform av jernbanesektoren som vil legge til rette for videre utvikling av jernbanen. Vi er nødt til å fornye hele jernbanesektoren dersom jernbanen fortsatt skal være attraktiv og konkurransedyktig.

Hva har KrF gjort?

  • Fått til enighet om en jernbanereform sammen med Venstre og regjeringspartiene våren 2015 som fornyer jernbanesektoren på viktige områder. Les mer om reformen her.
    • For det første styrker vi gjennom reformen organiseringen av jernbanen, og samler oppgaver som naturlig hører sammen.
    • For det andre lar vi ulike togselskaper konkurrere for å gi de reisende et best mulig tilbud. Med disse grepene sørger KrF for en viktig fornyelse av jernbanesektoren, og legger til rette for en jernbane som er sikker og punktlig også i fremtiden.