Kollektivtransport

Gjennom samferdselspolitikken vil KrF sørge for at det blir økt fremkommelighet, færre flaskehalser, og tryggere og mer miljøvennlig transport. Det krever en betydelig satsning på kollektivtransport, særlig i og rundt de store byene.

En økt satsning på kollektivtransport i sentrumsnære områder vil være et svært viktig tiltak for å takle fremtidens befolkningsvekst. KrF mener staten må ta en større del av regningen for å finansiere kollektivutbygging i de større byene, både når det gjelder T-bane, bybane eller andre løsninger.

KrF ønsker å endre dagens regler slik at arbeidsgiverbetalte kollektivkort ikke beskattes. Det er urimelig at parkeringsplasser er skattefrie, mens for eksempel busskort beskattes. Vi er nødt til å stimulere til at enda flere velger kollektivt, og lar bilen stå!

En økt satsning på kollektivtransport i og rundt de store byene vil gjøre at flere kan bruke buss, båt og bane til og fra jobb, studier og andre aktiviteter. Det er både bra for klimaet og for den lokale luftkvaliteten i storbyene.