Vei

Gode veier er viktig i hele landet. Selv om mye av trafikkveksten bør tas gjennom ulike kollektivløsninger, vil gode trafikkløsninger medføre lavere klimautslipp, også i byområdene. I distriktene vil det derimot fortsatt være behov for bedre veier, ettersom Norge er et stort land, og mange steder vil det aldri lønne seg med kollektivtransport. 

Trafikksikkerhet er et viktig nøkkelord for KrF i veipolitikken. Vi vil bidra til å gjøre utsatte veier tryggere, særlig i distriktene gjennom utbedring og rassikring. 

KrF mener at man gjennom veipolitikken må sørge for at hovedferdselsårene holder en god standard. Det må gjøres gjennom en systematisk satsning på oppgradering, og prioritering av noen store prosjekter i hver stortingsperiode.

I alt for mange år har veiene blitt bygget i etapper – stykkevis og delt. KrF har vært opptatt av å sørge for økte bevilgninger og en mer forutsigbar finansiering av prosjektene. På den måten vil vi få en mer helhetlig utbygging av veiene og et mer sammenhengende veinett.

Hva har KrF gjort?

  • Sikret flertall i Stortinget for Nye veier (en viktig veireform som vil gi raskere utbygging og mer vei for pengene). Nye veier har vist seg å være kjempesuksess for samferdselsutbyggingen i nyere tid på tross av at forslaget fikk massiv kritikk fra de rødgrønne når det ble startet. Les mer om reformen her.
  • NTP 2022 – 2033 legger opp til å bruke 510 milliarder kroner til riksveier for å utvikle veinettet i hele landet.
  • Gjennomslag for tilskuddsordning til fylkesveiene. Regjeringen oppretter en øremerket tilskuddsordning til fylkesvei med en gjennomsnittlig ramme på 775 millioner kroner årlig i første seksårsperiode og 1 775 millioner kroner årlig i andre seksårsperiode.