Vei

Gode veier er viktig i store deler av landet. I og rundt de store byene mener KrF at man ikke kan bygge veier ut av køproblemer, men at det meste av trafikkveksten må tas gjennom ulike kollektivløsninger. I distriktene vil det derimot fortsatt være behov for bedre veier, ettersom Norge er et stort land, og mange steder vil det aldri lønne seg med kollektivtransport. 

Trafikksikkerhet er et viktig nøkkelord for KrF i veipolitikken. Vi vil bidra til å gjøre utsatte veier tryggere, særlig i distriktene gjennom utbedring og rassikring. 

KrF mener at man gjennom veipolitikken må sørge for at hovedferdselsårene holder en god standard. Det må gjøres gjennom en systematisk satsning på oppgradering, og prioritering av noen store prosjekter i hver stortingsperiode.

I alt for mange år har veiene blitt bygget i etapper – stykkevis og delt. KrF har vært opptatt av å sørge for økte bevilgninger og en mer forutsigbar finansiering av prosjektene. På den måten vil vi få en mer helhetlig utbygging av veiene og et mer sammenhengende veinett.

Hva har KrF gjort?

  • Sikret flertall i Stortinget våren 2015 for en viktig veireform som vil gi raskere utbygging og mer vei for pengene. Et nytt veiselskap får helhetlig ansvar for kvalitet og kvalitetssikring, fra planlegging til drift og vedlikehold av ferdig vei. I tillegg til etableringen av et eget utbyggingsselskap, skal offentlig-privat samarbeid rendyrkes som gjennomføringsstrategi. Veireformen er et viktig skritt mot et mer moderne og sammenhengende veinett. Les mer om reformen her og her.