Fylkesårsmøte i Oslo KrF 14. februar

Illustrasjonsbilde av en hammer
Tirsdag 14. februar blir det årsmøte i Oslo KrF i Centralkirken, St. Olavsgate 28 kl. 18.00 med delegater fra alle lokallagene.

Årsmøtet i Oslo KrF arrangeres tirsdag 14. februar kl. 18.00 i Centralkirkens lokaler, St. Olavsgate 28.

Det blir valg av blant annet 1. nestleder og to fylkesstyremedlemmer. Møtet behandler også politiske resolusjoner. Hilsener til møtet:

Hilsen fra valgkampkomiteen ved Øyvind Håbrekke
Hilsen fra bystyrerepresentant Karoline Grosås Nordbø
Hilsen fra programkomiteen ved Mathias Slettholm

Enkel bevertning.

Saksliste for møtet

Årsmeldingen for 2022 og budsjett 2023

Valgkomiteens innstilling

Forretningsorden og lover

Resolusjoner til behandling i årsmøtet