Oslo Sentrum KrF

Lokallagsstyret

Ingar Hedberg

Lokallagsleder

Marie Knutsen

Lokallag 1. nestleder

Aud Laheld Kvalbein

Lokallag styremedlem

Nils Fredrik Gjerull

Representantskapsmedlem

Ingebjørg Klingenberg Kovacic, Prosjektkoordinator organisasjon og kampanje

Ingebjørg Klingenberg Kovacic

Representantskapsmedlem

Sindre Fondenes Suphellen

Representantskapsmedlem

Eivind Skaiå

Representantskapsmedlem

Aud Laheld Kvalbein

Representantskapsmedlem

Marie Knutsen

Representantskapsmedlem

Lars Ruben Osland

Representantskap 1. vara

Inger Buskerud

Representantskap 2. vara

Frank-Ole Thoresen

Representantskap 3. vara