Vestre Aker og Ullern KrF

Lokallagsstyret

Mona Enstad

Lokallagsleder

Morten Syversen

Morten Syversen

Lokallag nestleder

Bjørn Wigernæs

Bjørn Wigernæs

Lokallag sekretær

Karoline Grosås Nordbø

Karoline Grosås Nordbø

Lokallag styremedlem

Benedikte Tollefsen-Minos

Lokallag styremedlem

Jo-Martin Grosås Nordbø

Lokallag 1. vara

Benedikte Tollefsen-Minos

Representantskapsmedlem

Jo-Martin Grosås Nordbø

Representantskap 2. vara