Vestre Aker og Ullern KrF

Lokallagsstyret

Mona Enstad

Lokallagsleder

Morten Syversen

Morten Syversen

Lokallag nestleder

Bjørn Wigernæs

Lokallag sekretær

Benedikte Tollefsen-Minos

Lokallag styremedlem

Karoline Grosås Nordbø

Karoline Grosås Nordbø

Lokallag styremedlem

Jo-Martin Grosås Nordbø

Lokallag 1. vara

Benedikte Tollefsen-Minos

Representantskapsmedlem

Jo-Martin Grosås Nordbø

Representantskap 2. vara