Søndre Nordstrand KrF

Lokallagsstyret

Olav Hynnekleiv

Olav Hynnekleiv

Lokallagsleder

Eilev Hegstad

Lokallag 1. nestleder

Fred Søndby

Lokallag styremedlem

Mari Holm

Mari Holm

Lokallag styremedlem

Christoffer Sahl

Lokallag styremedlem

Bente J. Groven-Syversen

Lokallag styremedlem

Bente J. Groven-Syversen

Lokallag kvinnepol. ansvarlig

Hanne Hodnebrug

Lokallag 1. vara