Søndre Nordstrand KrF

Lokallagsstyret

Olav Hynnekleiv

Olav Hynnekleiv

Lokallagsleder

Eilev Hegtad

Eilev Hegstad

Lokallag nestleder

Mari Holm

Mari Holm

Lokallag styremedlem

Bente J. Groven-Syversen

Lokallag styremedlem

Bente J. Groven-Syversen

Lokallag kvinnepol. ansvarlig

Christoffer Sahl

Christoffer Sahl

Lokallag 1. vara

Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke

Lokallag 2. vara