Årshjul og maler for lokallagene

På denne siden vil du som tillitsvalgt i KrF finne årshjul og maler som vil være nyttige i lokallagsarbeidet.

Årshjulet du finner under i PDF har også lenker til flere av malene på denne siden. Eksempel: Klikk på «Innkalle til årsmøte» under «Januar» for å få opp dokumenter du vil ha nytte av for å planlegge årsmøte i lokallaget.

I følge normallovene skal lokallaget vedta en årsplan/handlingsplan på årsmøtet. Formålet med årsplanen er å vise de viktigste satsingsområdene for lokallaget, hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå dette og hvem som har ansvar for at det blir gjort.

Under finner du regnskapsmal i Excel for lokallag som ikke har så mange bilag. Malen oppsummerer pr konto, og får fram årsresultatet kontinuerlig. Egenkapitalen justeres også. Tilpasset SSB-rapporteringen.

Årsrapportskjema for lokallaget

Årsrapportskjema for lokallaget finner du her: https://forms.office.com/e/uWq4BLhNMU