Skole og utdanning

KrF ønsker en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet. Da trenger vi flere dyktige lærere som har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev.


Mer tid til hver elev – en skole der alle blir sett

KrF vil

  • ha et verdiløft i skolen, beholde K-en i KRLE-faget og sikre kjennskap til vår kristne kultur- og verdiarv
  • styrke skolehelsetjenesten og innføre et krav til maks antall elever per helsesøster
  • redusere testregimet og skjemaveldet i skolen, og la læreren være lærer
  • styrke yrkesfagene i videregående skole
  • øke lærlingtilskuddet

La læreren være lærer
KrF vil ha en skole der lærerne ikke blir nedlesset av krav om rapportering og testhysteri. Lærerne er svært viktige for en god skole. Derfor trenger vi mange nok og dyktige nok lærere som kan gi elevene god undervisning som er tilpasset den enkelte. Se også Tidlig innsats i skolen.

Mer enn bare kunnskap
I norsk skole skal man også lære gode verdier, evnen til å samarbeide, respekt for medmennesker og mye mer. Derfor sier KrF at skolen er en arena både for utdannelse og for dannelse.

Mobbeombud i hvert fylke
Ingen skal grue seg til å gå på skolen. Derfor er kampen mot mobbing en svært viktig sak for KrF. Vi har fått gjennomslag for et mobbeombud i hvert fylke. Det skal både være et sted å henvende seg hvis skolen ikke tar mobbing på alvor, men også jobbe forebyggende sammen med skolen for å forhindre mobbing.

KrF har

  • innført lærernorm om maks 15 elever per lærer i 1. – 4. trinn og maks 20 elever per lærer i 5. – 10. trinn
  • fått på plass mobbeombud i alle fylker