Høyere utdanning

Høyere utdanning handler om å danne og utdanne fremtidens innbyggere. For å sikre fremtidig utvikling og verdiskaping, vil KrF prioritere investering i kunnskap og forskning.

KrF vil

  • sikre kvaliteten i høyere utdanning ved å øke grunnbevilgningene til utdanningsinstitusjonene
  • at det opprettes flere stipendiat-, post.doc.- og faste stillinger for å ta vare på og legge til rette for videreutvikling av spisskompetanse
  • ha etikk integrert i alle studieprogrammer i høyere utdanning

Høyere utdanning er nøkkelen til fremtiden. Siden Norge er et høykostnadsland, er humankapital svært viktig. De siste årene har flere høyskoler gått over til å bli universiteter. Det er viktig å sikre at høyskolenes egenart ikke forsvinner som følge av økningen i antall universiteter. KrF vil ha en gjennomgang av hele finansieringssystemet i universitet- og høyskolesektoren for å sikre at overføringene er rettferdige.

Private høyskoler må sikres gode rammevilkår og behandles med likeverd som de offentlige institusjonene. KrF ønsker også et løft for fagskolene, som kan tilby en kortere og mer yrkesrettet utdanning. Dessuten må det bli mer fleksibilitet mellom fagskolene og høyskolene i landet.