Forskning

Samfunnet er i stadig endring, og det krever at vi må få ny kunnskap for å løse nye behov og problemer. Skal Norge i fremtiden være et konkurransedyktig kunnskapssamfunn, må vi satse på forskning.

KrF vil

  • øke beløpsgrensene i SkatteFUNN-ordningen som stimulerer bedrifter til å drive med forskning og utvikling
  • få den samlede forskningsinnsatsen opp på 3 prosent av brutto nasjonalprodukt innen 2030
  • øke bevilgningene til de regionale forskningsfondene
  • styrke forskningsinnsatsen på blant annet velferdsteknologi, maritim sektor, klima, miljø og miljøvennlig energi

Et kunnskapssamfunn skjer ikke av seg selv. Derfor er det helt nødvendig at det satses på forskning, innovasjon og entreprenørskap. De mange samfunnsutfordringene vi i fremtiden står ovenfor må møtes med forsterket forskningsinnsats i dag.

Det er viktig å legge til rette for økt satsing både fra offentlig og privat sektor. Det er også viktig at kunnskapen som forskningen produseres kan benyttes i næringsvirksomhet, og KrF ønsker et tettere bånd mellom forskningsmiljøene på universiteter og høyskoler og næringslivet.

Les mer om KrFs politikk for høyere utdanning og forskning her.

Les mer om KrFs politikk for innovasjon i næringslivet her.

Her kan du lese mer om hva KrF har gjort i Stortinget når det gjelder forskning.