Friskoler

Friskoler godkjent ut fra alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag utgjør et viktig alternativ og supplement til den offentlige skolen.

KrF vil

  • legge godt til rette for friskoler som er basert på et religiøst eller pedagogisk alternativ
  • øke kapitaltilskuddet til friskoler slik at disse lettere kan dekke kostnader til vedlikehold og rehabilitering av bygg, eller husleiekostnader

KrF mener det er viktig at foreldre har mulighet til å velge en skole som er et alternativ til den offentlige skolen dersom de ønsker det. Derfor er KrF opptatt av gode vilkår for friskoler som bygger på et religiøst eller pedagogisk alternativ. Slike skoler utgjør et viktig supplement til den offentlige skolen. Vi vil blant annet at staten skal dekke mer av kostnadene til bygninger og andre investeringer for friskolene.

Som et utgangspunkt er det positivt at barn fra ulike sosiale, økonomiske og kulturelle bakgrunner går på skole sammen og blir kjent med hverandre. Derfor ønsker KrF ikke å bygge opp skoler som bare er helt parallelle tilbud med den offentlige skolen. For oss er det viktig at friskoler må tilby noe genuint annet enn den offentlige skolen, slik som skoler med religiøs bakgrunn eller alternativ pedagogikk gjør.

Hva har KrF gjort?

  • I 2015 fikk en rekke friskoler med internat et krav om tilbakebetaling av moms som ville medføre at flere ville bli nødt til å legge ned. Dette var et krav som kom plutselig fordi skattemyndighetene tolket regelverket på en annen måte enn de hadde gjort de siste ti årene. Regjeringen hadde ikke tenkt å foreta seg noe, men KrF tok opp saken og kjempet friskolenes sak. I juni 2016 fikk KrF gjennomslag for en løsning for disse skolene, slik at de kan fortsette driften! Les mer på nettsiden til Kongshaug Musikkgymnas som var en av skolene som ville blitt rammet av dette kravet.
  • I budsjettforlik har KrF fått økt kapitaltilskuddet med 40 millioner utover regjeringens forslag (10 mill i statsbudsjettet for 2017 og 30 mill i budsjettet for 2018)