Økonomi, næring og forvaltning

Illustrasjonsbilde landbruk, fiske og innovasjon, foto: colourbox

KrF er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk som bidrar til forutsigbare vilkår både for næringslivet og for folk. Det innebærer blant annet å ha en balansert total pengebruk over offentlige budsjetter. Det kan særlig være krevende for et land som Norge, med store petroleumsinntekter. KrF har gjennom mangfoldige år vist tydelig at vi får budsjettene til å gå opp, uten å bruke for mye oljepenger.

Skatter og avgifter har som hovedoppgave å finansiere viktige tjenester som vi som samfunn trenger, og som vi mener det er klokt at staten har ansvar for. Det gjelder slikt som politi, rettsvesen og forsvar, men også viktige velferdstjenester som skole, helsevesen og eldreomsorg. KrF mener det er riktig at skattesystemet bidrar til omfordeling gjennom at de med de høyeste inntektene bidrar mest til staten. Avgiftssystemet bør være slik at det lønner seg å velge miljøvennlig og grønt, og at det koster mer å kjøpe forurensende produkter.

KrF vil føre en næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser og innovasjon og nyskaping

KrF vil føre en næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser og innovasjon og nyskaping. Særlig er det viktig å legge til rette for små og mellomstore bedrifter med rammevilkår slik at de kan få vokse og utvikle seg dersom markedet ønsker å kjøpe produktene deres.

En bolig er noe av det viktigste i et menneskes liv. KrF vil ha en boligpolitikk som gjør at flest mulig kan ha muligheten til å komme inn på boligmarkedet. Vi vil at det skal bygges flere boliger, at det skal bygges tettere og høyere i sentrale bystrøk og at Husbanken skal ha en viktig rolle i norsk boligpolitikk.