Økonomi, næring og forvaltning

Illustrasjonsbilde landbruk, fiske og innovasjon, foto: colourbox

KrF er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk og gode rammer for både næringslivet og for folk.

KrF mener det er riktig at skattesystemet bidrar til omfordeling gjennom at de med de høyeste inntektene bidrar mest til staten. Avgiftssystemet bør være slik at det lønner seg å velge miljøvennlig og grønt, og at det koster mer å kjøpe forurensende produkter.

KrF vil føre en næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser og innovasjon og nyskaping

KrF vil føre en næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser og innovasjon og nyskaping. Spesielt vil KrF legge til rette for små og mellomstore bedrifter med rammevilkår slik at de kan få vokse og utvikle seg dersom markedet ønsker å kjøpe produktene deres gjennom å blant annet senke formueskatten på arbeidende kapital.

En bolig er noe av det viktigste i et menneskes liv. KrF vil ha en boligpolitikk som gjør at flest mulig kan ha muligheten til å komme inn på boligmarkedet. Vi vil at det skal bygges flere boliger, at det skal bygges tettere og høyere i sentrale bystrøk og at Husbanken skal ha en viktig rolle i norsk boligpolitikk.