Nei til søndagsåpne butikker

Ja til søndagsfri!

KrF sier ja til fortsatt søndagsfri for så mange som mulig. Vi trenger alle én dag i uka med fritid og hvile og andre aktiviteter enn i hverdagen. Derfor ønsker vi ikke å ha generell åpning av butikkene på søndager.

KrF mener samfunnet har godt av at én dag i uka er litt annerledes enn de andre. Det er en dag der de fleste arbeidstakere kan ha fri, og der man kan samle venner og familie for å tilbringe tid sammen eller gjøre andre aktiviteter.

Søndagsåpne butikker kan i tillegg gi økte miljøutslipp på grunn av økt handel ved bilbaserte kjøpesentre, økte priser på grunn av økte kostnader for butikkene og en ødelagt samfunnsrytme, der søndagen ikke lenger blir en annerledes dag med ekstra rom for hvile, friluftsliv, familie, frivillighet og kulturliv.

Bred søndagsallianse

Det er få saker der det er en så bred allianse som det er mot søndagsåpne butikker. Fagbevegelsen er imot, handelsnæringen er imot, miljøbevegelsen er imot, de frivillige organisasjonene er imot, folkeflertallet er imot.


Det er heller ikke en farbar vei å la det være opp til den enkelte kommune å bestemme i spørsmålet om søndagsåpne butikker. Når én kommune åpner opp, vil handelslekkasjen fra de omkringliggende kommunene true nabokommunenes valgfrihet. Kommunalt søndagsåpent vil være svært konkurransevridende.

En dag til frihet

For KrF er frihet noe mer enn det å ha frihet til å shoppe hele døgnet hele uka. For KrF handler frihet også om å ha frihet til å være sammen med familie og venner og nyte et samfunn med mer hvilepuls enn de andre dagene i uka.

Det er også viktig å påpeke at søndagen som en reell annerledesdag avhenger av at det er en kollektiv fridag. Noen hevder at alle bør velge selv når de skal ha fri. Arbeidstakere vil neppe ha full frihet til å velge å ha søndagene fri dersom butikkene må holde åpent, og dessuten er det slik at for barnefamiliene er dette på ingen måte så enkelt. De voksne kan kanskje velge å ha onsdagen fri, men da får jo ikke barna fri fra skolen.

Hvis man skal ha en dag der familie og venner kan ha lett for å samles, bør det være en dag som er felles for alle. Annerledesdagen er ikke et prosjekt som enkeltmennesker kan stable på beina alene. Verdien av en slik felles fridag avhenger nettopp av at den er felles for så mange som mulig. Da bør vi ikke åpne for søndagsåpne butikker, men heller si ja til fortsatt søndagsfri.