Formuesskatt

KrF vil senke formueskatten på såkalt arbeidende kapital. Arbeidende kapital kan for eksempel være en traktor, varer som skal selges eller saksene i en frisørsalong – ting og rammer som en er avhengig av for å drive en bedrift.

KrF ønsker ikke å fjerne formuesskatten på reell privat rikdom, som for eksempel hus, hytter, båter og yachter.

Formuesskatten på arbeidende kapital rammer særlig små, mellomstore og oppstartsbedrifter. De har ofte mindre kapital og økonomisk trygghet. Bedrifter i distriktene er ofte små og mellomstore bedrifter. Å kutte skatt på arbeidende kapital er derfor god distriktspolitikk.

KrF ønsker et sterkt næringsliv med robuste hjørnesteinsbedrifter. Disse bidrar til å skape viktige jobber for mange mennesker i hele landet, spesielt i distriktene. Men for å holde liv i hjørnesteinsbedrifter må de være konkurransedyktige og lønnsomme. De er avhengige av gode politiske rammer.

KrF vil:

  • Ha lavere skatt på arbeidende kapital enn øvrig formuesskatt, for å bidra til investeringer i norsk
    næringsliv
  • Føre en ansvarlig og forutsigbar økonomisk politikk som gir trygghet for innbyggere og bedrifter over hele landet.