Innvandring og integrering

Innvandringspolitikken handler i virkeligheten om flere ulike politikkområder. Vi har arbeidsinnvandring, særlig fra EØS-området, vi har asylsøkere, og vi har flyktninger og de som får opphold i Norge gjennom andre ordninger.

Det er en menneskerett å kunne søke om asyl i et annet land. KrF er klare på at vi skal gi beskyttelse til mennesker som virkelig har behov for beskyttelse fra politisk, religiøs eller annen forfølgelse. Samtidig er de som ikke har et slikt behov nødt til å reise tilbake. KrF ønsker å ha en effektiv saksbehandling slik at folk så snart som mulig får vite om de får innvilget asyl eller ikke.

Vi som verdenssamfunn står i dag overfor den største flyktningekrisen siden andre verdenskrig. Det forplikter oss til å bidra til å hjelpe mennesker som er på flukt. FN ber verdens land om å ta imot flyktninger som de går god for at har beskyttelsesbehov, såkalte kvoteflyktninger. KrF mener Norge som et rikt land har ansvar for å stille opp for mennesker i stor nød og fare, og derfor vil vi at Norge skal ta imot flere slike kvoteflyktninger.

Innvandrere som har lovlig opphold i Norge skal bli sett, respektert og inkludert i samfunnet på alle måter. Integrering i et nytt og ukjent samfunn er en prosess der både innvandreren og vi som storsamfunn har et stort ansvar. For KrF betyr det at både det offentlige, næringslivet, ideell sektor og vi som medmennesker må bidra.