Flyktninger

I dag står vi overfor den største flyktningkrisen i verden siden 2. verdenskrig. Mange steder i verden er mennesker utsatt for krig og konflikt, og i 2014 var nesten 60 millioner mennesker på flukt, enten internt i eget land eller til andre land. De siste årene har særlig situasjonen i Syria vært i fokus. I februar 2015 var nærmere 12 millioner mennesker på flukt i Syria fra de grusomme herjingene til den fanatiske og ekstreme gruppen ISIL. I denne situasjonen mener KrF at vi i Norge også har et ansvar for å hjelpe noen av dem i verden som har det aller vanskeligst.

FNs høykommissær for flyktninger har hvert år en rekke mennesker som de har godkjent som flyktninger og som trenger opphold i et annet land. Slike flyktninger kalles overføringsflyktninger eller kvoteflyktninger. KrF har programfestet at vi ønsker å øke tallet på slike flyktninger til 2 500 årlig.

Når det gjelder Syria, mener KrF det er viktig å både bidra med nødhjelp til nærområdene (drift av flyktningleirer, helsetilbud, skolegang til barn, mat, vann osv.), men også at vi bør ta imot noen flyktninger til Norge. 3,8 millioner syrere har flyktet til naboland som Tyrkia og Jordan, og Libanon (med en opprinnelig befolkning på rundt 4,5 millioner og et areal mindre enn Buskerud fylke) har tatt imot over 1 million syriske flyktninger. Disse landene har behov for at Europa avlaster med å ta imot noen av flyktningene. I tillegg er det befolkningsgrupper som ikke er trygge selv om de befinner seg i en flyktningleir. Noen av disse mener KrF at vi bør kunne ta imot og gi dem en mulighet til å leve sine liv i sikkerhet og frihet i Norge. 

Hva har KrF gjort?

  • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen for 2015
    • Økte antallet overføringsflyktninger med 500
  • Stortinget
    • KrF var en del av forliket som sikret at Norge vil øke nødhjelpen til Syrias nærområder til 1,5 milliarder kroner i 2016, samtidig som vi forplikter oss til å ta imot 8 000 syriske flyktninger innen utgangen av 2017. Les mer om avtalen her.