Asylsøkere

Retten til å søke om asyl i et annet land dersom man opplever å bli forfulgt eller drevet på flukt i sitt hjemland er en menneskerettighet. KrF mener at de som har et reelt behov for beskyttelse, skal få opphold, mens de som ikke har beskyttelsesbehov, må reise tilbake.

KrF mener det er viktig å få avklart asylsøknader så raskt som mulig samtidig som det blir en forsvarlig og grundig nok behandling. En effektiv saksbehandling er bra både for dem som får opphold fordi de får kommet i gang med integreringsprosessen tidligere, og for dem som får avslag fordi de slipper å sitte i lang tid i uvisshet på et asylmottak.

KrF er opptatt av at mennesker som blir forfulgt fordi de har konvertert til en minoritetsreligion i hjemlandet må få beskyttelse. Trosfrihet innebærer også å ha rett til å si offentlig hva du tror på uten å bli straffet for det. Det er ikke akseptabelt at asylsøkere får avslag på søknaden med en begrunnelse om at «hvis de bare reiser hjem og ikke snakker om troen sin, så vil det gå bra». Da har ikke utlendingsmyndighetene forstått hva religion betyr i livene til folk eller hva reell trosfrihet innebærer. Derfor har KrF vært opptatt av å gjennomgå norske utlendingsmyndigheters praksis overfor konvertitter.