Fylkesårsmøte

Velkommen til fylkesårsmøte i Vestland KrF

03. mar.

04. mar. 2023

Fylkesårsmøte

Quality Hotel, Sogndal
fredag 03. mars 18:30 – lørdag 04. mars 16:30

Program
Fredag:
18.00 – Åpen registrering
18.30 – Møtestart
18.30 – Innlegg fra Leder, Olaug Bollestad
19.00 – Debatt
20.00 – Middag
Lørdag:
09.00 – Årsmøte
Sak 1: Konstituering av årsmøte, godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Endring av lover for Vestland KrF
Sak 3: Årsmelding og regnskap for 2022
Sak 4: Budsjett for 2023
Sak 5: Valg av fylkesstyre og revisorer
Sak 6: Valg av valgkomité
Sak 7: Valg av delegater til årsmøte
Sak 8: Programbehandling for fylkestingsperioden 2023-2027
12.30 – Lunsj
13.00 – Resolusjonsbehandling
16.30 – Møteslutt