Arrangementer

Oktober

26. okt.

Opplæringsutvalget

Fylkeskommunen
kl. 09:00
26. okt.

Møte i hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylke

kl. 09:00
26. okt.

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylke

kl. 09:00
26. okt.

Møte i hovudutval for næring i Vestland fylke

kl. 09:00
27. okt.

28. okt. 2021

Møte i fylkestinget

onsdag 27. oktober 10:00 - torsdag 28. oktober 17:00
27. okt.

Ekstraordinært fylkesårsmøte i Rogaland KrF

I forbindelse med valg av delegater til ekstraordinært landsmøte i KrF, avholder Rogaland KrF ekstraordinært fylkesårsmøte.

Digitalt møte.
kl. 19:30

November

03. nov. 2021

AU-møte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 18:00
13. nov. 2021

Ekstraordinært landsmøte 2021

kl. 00:00
13. nov.

14. nov. 2021

KrFs landskonferanse

Landskonferansen november 2021 i forbindelse med KrFs ekstraordinære landsmøte.

Thon Arena Lillestrøm
lørdag 13. november 15:00 - søndag 14. november 15:30
15. nov.

Opplæringsutvalget

Fylkeskommunen
kl. 09:00
16. nov.

Opplæringsutvalget

Fylkeskommunen
kl. 09:00
16. nov.

Møte i hovedutvalg for samferdsel og mobilitet

kl. 09:00
17. nov.

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylke

kl. 09:00
17. nov.

Møte i hovudutval for næring i Vestland fylke

kl. 09:00
17. nov. 2021

Styremøte i Nordre Follo KrF

kl. 19:00
18. nov.

Møte i hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylke

kl. 09:00
25. nov. 2021

Rogaland KrF fyller 82 år

kl. 09:00
25. nov. 2021

Fylkesstyremøte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00

Desember

06. des. 2021

AU-møte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
08. des. 2021

Styremøte i Nordre Follo KrF

kl. 19:00
15. des.

16. des. 2021

Møte i fylkestinget

onsdag 15. desember 10:00 - torsdag 16. desember 17:00

Januar

05. jan. 2022

Styremøte i Nordre Follo KrF

kl. 19:00
12. jan. 2022

AU-møte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
20. jan.

Gruppemøte før fylkesutvalg

Digitalt
kl. 15:00
25. jan. 2022

Fylkesutvalget

kl. 11:30