Arrangementer

September

29. sep. 2023

Arbeidsutvalget Oslo KrF

Teams
kl. 11:00

Oktober

02. okt.

Arbeidsutvalgsmøte

kl. 19:00
03. okt. 2023

Politisk time

Teams

Rogaland
kl. 19:30
09. okt. 2023

Fylkesstyremøte Oslo KrF

Landskontoret
kl. 09:59
09. okt.

Fylkesstyremøte

kl. 19:00
17. okt. 2023

AU-møte

Rogaland
kl. 17:00
17. okt. 2023

Representantskapsmøte Oslo KrF

Evaluering av valget og presentasjon av bystyregruppa

kl. 18:00
23. okt. 2023

Møte mellom AU og fylkestingsgruppa

Rogaland
kl. 17:00
26. okt. 2023

AU regionvis møte med lokallagene

Rogaland
kl. 17:00
27. okt. 2023

Arbeidsutvalget Oslo KrF

Teams
kl. 11:00
27. okt.

28. okt. 2023

Høstkonferanse Rogaland KrF og Agder KrF

Lyngdal

Rogaland
fredag 27. oktober 18:00 - lørdag 28. oktober 15:00

November

01. nov. 2023

AU regionvis møte med lokallagene

Rogaland
kl. 17:00
06. nov. 2023

AU regionvis møte med lokallagene

Rogaland
kl. 17:00
07. nov. 2023

Fylkesstyremøte Oslo KrF

Landskontoret
kl. 17:00
08. nov. 2023

AU-møte

Rogaland
kl. 17:00
08. nov. 2023

Politisk time

Teams

Rogaland
kl. 19:30
13. nov.

Fylkesstyremøte

kl. 19:00
14. nov. 2023

AU regionvis møte med lokallagene

Rogaland
kl. 17:00
14. nov. 2023

Representantskapsmøte Oslo KrF

kl. 18:00
21. nov. 2023

Arbeidsutvalget Oslo KrF

Teams
kl. 20:30
23. nov. 2023

Politisk time

Teams

Rogaland
kl. 19:30
25. nov. 2023

Rogaland KrF fyller år

Rogaland
kl. 09:00
27. nov. 2023

Fylkesstyremøte

Rogaland
kl. 17:00
28. nov. 2023

Fylkesstyremøte Oslo KrF

Landskontoret
kl. 17:00

Desember

04. des.

Arbeidsutvalgsmøte

kl. 19:00