Arrangementer

Mai

23. mai.

Skolering for programkomiteer

Kurs for programkomiteene i lokallagene

Teams
kl. 20:30
24. mai.

Fylkesstyremøte Oslo KrF

St. Olavsgate 28
kl. 17:00
30. mai.

Gruppemøte før utvalgene

kl. 14:00
31. mai.

Opplæringsutvalget

kl. 11:30

Juni

01. jun.

Samferdselsutvalget

kl. 11:30
01. jun. 2022

1. høringsfrist fylkesprogram

Frist for å sende inn forslag til politisk program til Innlandet KrF for perioden 2023-2027

kl. 12:00
02. jun.

Regional- kultur og næringsutvalget

kl. 11:30
02. jun.

Gruppemøte før fylkesutvalg

Digitalt
kl. 15:00
02. jun.

Skolering for nominasjonskomiteer

Kurs for nominasjonskomiteene i lokallagene

Teams
kl. 20:30
02. jun. 2022

Møte i arbeidsutvalget

Digitalt
kl. 21:00
08. jun. 2022

Fylkesutvalget

kl. 11:30
08. jun. 2022

AU-møte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
08. jun. 2022

Politisk time

Teams møte
kl. 19:30
09. jun.

Gruppelederforum

Møte for kommunestyrerepresentanter/gruppeledere

Teams
kl. 20:30
11. jun.

Juniaksjonen

Standsaksjon i hele landet, gjør KrF synlig i din kommune

kl. 10:00
11. jun.

KrFs standsaksjon

I alle bygder og byer
kl. 11:00
13. jun. 2022

Fylkesstyremøte fysisk med sommeravslutning

kl. 17:00
13. jun.

Gruppemøte før fylkesting

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
13. jun. 2022

Fylkesstyremøte

Teams
kl. 20:00
14. jun.

Fylkestinget

kl. 09:00
15. jun.

Fylkestinget

kl. 09:00
21. jun.

22. jun. 2022

Møte i fylkestinget

tirsdag 21. juni 09:00 - onsdag 22. juni 18:00

August

15. aug. 2022

Møte i arbeidsutvalget

Digitalt
kl. 21:00
18. aug. 2022

Samling for nye lokallagsledere

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
22. aug. 2022

AU-møte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00