Fylkestingsgruppen

Solveig Ege Tengesdal, Jonas Andersen Sayed, Bjørg Tysdal Moe og Reid Ivar B. Dahl er KrF sine representanter i Rogaland fylkesting. Sammen med første og andre vara Svanhild Løge Skålheim og Håkon Ege Hetland utgjør disse fylkestingsgruppen til Rogaland KrF.

Geir S. Toskedal ble innvalgt på fylkestinget, men har permisjon fra fylkestinget så lenge han møter på Stortinget for Olaug V. Bollestad.

Gruppebilde av fylkestingsgruppen til Rogaland KrF 2019-2023
Foto: Rogaland Fylkeskommune.
Fylkestingsgruppen til Rogaland KrF fotografert i forbindelse med konstituerende fylkesting oktober 2019.

Ved fylkestingsvalget i 2019 fikk Rogaland KrF 18.763 stemmer som utgjør 8,6 prosent oppslutning.  

Solveig Ege Tengesdal er gruppeleder for fylkestingsgruppen, leder for Opplæringsutvalget, medlem i fylkesutvalget, medlem i Administrasjonsutvalget, medlem i Yrkesopplæringsnemnda, medlem i Fylkesrådet for funksjonshemmede og medlem av Vestlandsrådet.
Reid Ivar B. Dahl er nestgruppeleder, nestleder i Samferdselsutvalget og medlem i Inntaksnemnda.
Jonas Andersen Sayed er leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
Bjørg Tysdal Moe er medlem i Regional-, kultur- og næringsutvalget.
Så lenge Toskedal møter på Stortinget er Svanhild Løge Skålheim medlem i Opplæringsutvalget.
Oversikt over andre utvalg og styrer finner HER.

Vi gikk til valg på dette politiske programmet, men etter valget ble Rogaland KrF enige med partiene Ap, Sp, V og MDG om en felles politisk plattform; Samarbeid for å nå målene.

Ta kontakt med våre fylkestingsrepresentanter:

Portrettbilde av Solveig Ege Tengesdal

Solveig Ege Tengesdal

Fylkestingsgruppeleder

Portrettbilde av Bjørg Tysdal Moe

Bjørg Tysdal Moe

Fylkestingsmedlem

Portrettbilde av Jonas Andersen Sayed

Jonas Andersen Sayed

Fylkestingsmedlem

Portrettbilde av Reid Ivar Dahl

Reid Ivar Bjorland Dahl

Fylkestingsmedlem

Portrettbilde av Svanhild Løge Skålheim

Svanhild Løge Skålheim

Fylkesting 1. vara

Portrettbilde av Håkon Ege Hetland

Håkon Ege Hetland

Fylkesting 2. vara

Portrettbilde av Mirjam Ydstebø

Mirjam Ydstebø

Fylkesting 3. vara

Portrettbilde av Oddny Helen Turøy

Oddny Helen Turøy

Fylkesting 4. vara

Portrettbilde av Unni Sirevåg Lende

Unni Sirevåg Lende

Fylkesting 5. vara

Portrettbilde av Olav Eggebø Aanonawn

Olav Eggebø Aanonsen

Fylkesting 6. vara