Fylkesstyret

2. nestleder Alf Magne Grindhaug, fylkesleder Oddny Helen Turøy og 1. nestleder Reid Ivar B. Dahl ble valgt 2 nye år på fylkesårsmøtet i 2022.

Fylkesstyret i Rogaland KrF består av fylkesleder, 1. nestleder, 2. nestleder, lederne for alle lokallagene, leder for KrFU i fylket, kvinnepolitisk leder i fylket og gruppeleder i fylkestingsgruppen.

Fylkessekretær, fylkespartiets stortingsrepresentant, fylkespartiets sentralstyremedlemmer, regjeringsmedlemmer fra Rogaland KrF har observatørstatus med tale- og forslagsrett i fylkesstyret. Dersom leder av KrFU eller leder av KrF Kvinner er fra Rogaland, kan de møte i fylkesstyret med talerett.

Fylkesstyrets arbeidsutvalg består av: Leder, 1.nestleder, 2. nestleder, leder for KrFU i fylket, kvinnepolitisk leder i fylket og gruppeleder i fylkestingsgruppen.

Portrettbilde av Oddny Helen Turøy
Portrettbilde av Reid Ivar Dahl

Reid Ivar Bjorland Dahl

Fylkes 1. nestleder

Portrettbilde av Alf Magne Grindhaug

Alf Magne Grindhaug

Fylkes 2. nestleder

Portrettbilde av Bente Skåra Gunvaldsen

Bente Skåra Gunvaldsen

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Morten Drivdal

Morten Drivdal

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Irene Slettebø Austnaberg

Irene Slettebø Austnaberg

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Leif Sandnes

Leif Sandnes

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Kjetil Hustoft

Kjetil Hustoft

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Jostein Myklebust

Jostein Myklebust

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Knut Vassbø

Knut Vassbø

Fylkesstyremedlem

Kjell Nordbø

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Sølve Sivertsen

Sølve Sivertsen

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Leiv Karsten Medhaug

Leiv Karsten Medhaug

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Tone Ydstebø

Tone Ydstebø

Fylkesstyremedlem

Kjetil Andersen

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Sigrid Lærdal

Sigrid Lærdal

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Petra Ognøy

Petra Winkler Ognøy

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Toralf Hetland

Toralf Hetland

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Stian Bjørsvik

Stian Bjørsvik

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Anna Henriette Veim Eikje

Anna Henriette Veim Eikje

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Roar Edland-Hansen

Roar Edland-Hansen

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Arnfinn Clementsen

Arnfinn Clementsen

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Elisabeth Emberland

Elisabeth Emberland

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Marita Husevåg Hellesen

Marita Husevåg Hellesen

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Sveinar Valla

Sveinar Vadla

Fylkesstyremedlem

Portrettbilde av Anne Kristin Bruns

Anne Kristin Bruns

Fylkes kvinnepolitisk leder

Portrettbilde av Lars Ramsli Søyland

Lars Ramsli Søyland

Fylkesstyre KrFU repr.

Portrettbilde av Solveig Ege Tengesdal

Solveig Ege Tengesdal

Fylkestingsgruppens repr.

Portrettbilde av Åshild Olsen

Åshild Olsen

Fylkessekretær

Portrettbilde av Solveig Ege Tengesdal

Solveig Ege Tengesdal

Fylkessekretær

Hadle Rasmus Bjuland

Hadle Rasmus Bjuland

Observatør